VIRAGO parts spol. s r.o.

Všetko pre kolesá...

Rovné plastové a kovové predĺženia

EXL115

EXL150

EXL170

562 4292 45°

EX19M

EX25M

EX32M

EX38M

EX19P

EX25P

EX38P

EXL70

EXL150

EXL150

EXL115

562 4292 67°

562 4292 90°

MEX13

MEX32

MEX38

MEXL50

MEXL100

MEXL140

EXL70 (562 4553)

Dĺžka

70 mm

EXL115 (562 4560)

Dĺžka

115 mm

EXL150 (562 4577)

Dĺžka

150 mm

EXL170 (562 4584)

Dĺžka

170 mm

MEX13

Dĺžka

13 mm

MEX25

Dĺžka

25 mm

MEX38

Dĺžka

38 mm

MEX19

Dĺžka

19 mm

MEX32

Dĺžka

32 mm

MEXL30 (562 4010)

Dĺžka

30 mm

MEXL50 (562 4027)

Dĺžka

50 mm

MEXL66 (562 4072)

Dĺžka

66 mm

EXL90 (562 4096)

Dĺžka

90 mm

MEXL120 (562 4041)

Dĺžka

120 mm

MEXL140

Dĺžka

140 mm

MEXL100 (562 4089)

Dĺžka

100 mm