VIRAGO parts spol. s r.o.

Všetko pre kolesá...

Ohybné predĺženia gumové alebo spevnené kovovým úpletom

562 4230  115 mm

562 4247  125 mm

562 4278  210 mm

562 4261-90°  180 mm

562 4405  125 mm

562 4412  150 mm

MFEU 210 mm

Gumové ohybné predĺženia

Ohybné predĺženia s kovovým úpletom

Držiak pre predĺženia

1431

1144 (dvojitý)

1144 (jednoduchý)

562 4216

Dĺžka

85 mm

562 4223

Dĺžka

105 mm

562 4230

Dĺžka

115 mm

562 4247

Dĺžka

125 mm

562 4254

Dĺžka

140 mm

562 4175

Dĺžka

160 mm

562 4261

Dĺžka

180 mm

562 4278

Dĺžka

210 mm

562 4285

Dĺžka

270 mm

562 4261-90°

Dĺžka

180 mm

562 4405

Dĺžka

125 mm

562 4412

Dĺžka

150 mm

562 4429

Dĺžka

175 mm

562 4436

Dĺžka

200 mm

562 4443

Dĺžka

250 mm

562 4450

Dĺžka

300 mm

MFEU

Dĺžka

210 mm

MFE350

Dĺžka

350 mm