VIRAGO parts spol. s r.o.

Všetko pre kolesá...

Páčkové koncovky, merače hĺbky dezénu, manometre

AC - 02

AC - 01

AC-35

AC-35R

Páčkové koncovky

Merače hĺbky dezénu pneumatiky

AC - 03

AC - 02 Cu

EURODAINU 1991 CEE

Þ odsúhlasený model na základe Európskeho predpisu CEE 86/217

Þ kalibrovaný pre bary (0,7—12)

Þ hadica č. 1961 (150 cm)

Þ maximálny tlak vzduchu: 15 barov

Þ vhodné aj pre dusík

AC - 01

Priemer

Typ

Dĺžka

4 mm

Otvorený

15 mm

4 mm

Zatvorený

15 mm

4 mm

Dodávaný  v 2 častiach

15 mm

AC - 02 Cu

Priemer

Dĺžka

8 mm

15 mm

8 mm

25 mm

AC - 03

Priemer

Typ

6 mm

Otvorený

8 mm

Otvorený

AC - 01

Priemer

Typ

Dĺžka

6 mm

Otvorený

15 mm

6 mm

Zatvorený

15 mm

6 mm

Dodávaný  v 2 častiach

15 mm

AC - 02

Priemer

Typ

Dĺžka

8 mm

Otvorený

15 mm

8 mm

Zatvorený

15 mm

8 mm

Dodávaný  v 2 častiach

15 mm