VIRAGO parts spol. s r.o.

Všetko pre kolesá...

Bezdušové ventily s hexagonálnou hlavou a rôznym ohybom určené pre nákladné automobily a autobusy

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 15,7 mm

Matica: V9.13.1

 

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 15,7 mm

Matica: V9.13.1

 

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 15,7 mm

Matica: V9.13.1

 

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 20,5 mm

Matica: V9.13.1

 

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 20,5 mm

Matica: V9.13.1

 

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 20,5 mm

Matica: V9.13.1

 

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 20,5 mm

Matica: V9.13.1

 

Perová vložka: 9002

Čiapočka: F

Priemer otvoru v disku: 20,5 mm

Matica: V9.13.1

 

V 3.13.1

D

A

46,5

42,5

153

V 3.12.1

Rozmer (mm)

Ø 26 x 21,5 x 40

V 3.12.2

Rozmer (mm)

Ø 26 x 21,5 x 95

V 3.13.2

D

A

30

29

126

V 3.14.2

A

B

C

45

21,5

24,5

V 3.14.1

A

B

C

26

21,5

24,5

V 3.14.3

A

B

C

37

21,4

24,5

V 3.15.1

A

B

γ °

14

22,5

110

V 3.15.2

A

B

γ °

11

15,5

95

V 3.16.1

A

B

36

29

150

V 3.17.1

A

B

31,5

99

172

V 3.17.2

A

B

31,5

116

172

V 3.18.1

B

D

E

64

24,5

14,5

146

V 3.18.2

B

D

E

81

24,5

14,5

146

V 3.18.4

B

D

E

51

37,5

19,5

138

V 3.18.5

B

D

E

68

37,5

19,5

138

V 3.19.1

B

E

α °

β °

92

14,5

154

147

V 3.19.2

B

E

α °

β °

76

15

152

145

V 3.19.3

B

E

α °

β °

91

10

162

155